İçeriğe geç →

MongoDB $rename

MongoDB’de field adını değiştirmek için $rename operatörünü kullanırız.

Aşağıdaki örnekte content adlı koleksiyonun içinde  yer alan tüm dökumanlarda url alanı  link olarak değişecektir.

Kullanım:

Kaynak: https://docs.mongodb.org/manual/reference/operator/update/rename/

Kategori: Database MongoDB