İçeriğe geç →

Etiket: mongodb

MongoDB Mantıksal (Logical) Operatörler

MongoDB’deki mantıksal operatörler aşağıdaki tablodadır.

Ad Açıklama Sql Karşılığı(Map)
$and Bütün koşullara uygun kayıtları getirir. SELECT * FROM content WHERE likes=5 and  author=Engin Kartal
$or Koşullardan en az birinin uygun olduğu kayıtları getitir. SELECT * FROM content WHERE title= MongoDB Insert‘ or title= MongoDB Update
$not  Belirtilen koşulu sağlamayan kayıtları getirir.  SELECT * FROM content WHERE  title not like  MongoDB Update
$nor  Belirtilen koşullar dışındaki kayıtları getirir.  SELECT * FROM content WHERE  likes not in (5,7)
Yorum Bırak

MongoDB Karşılaştırma (Comparison) Operatörleri

SQL’de ki  gibi MongoDB’nin de kendine özel karşılaştırma operatörleri vardır.

Karşılaştırma(Comparison) Operatörleri:

Ad Açıklama Sql Karşılığı (Map)
$eq Belirtilen değere eşit kayıtları bulur. SELECT * FROM content WHERE likes=7
 $ne Belirtilen değere eşit olmayan kayıtları bulur.  SELECT * FROM content WHERE author!=’Engin Kartal’
 $qt  Belirtilen değerden büyük kayıtları bulur.  SELECT * FROM content WHERE likes>1
 $gte  Belirtilen değere eşit ve büyük kayıtları bulur.   SELECT * FROM content WHERE likes>=1
$lt  Belirtilen değerden küçük kayıtları bulur.   SELECT * FROM content WHERE likes<5
$lte  Belirtilen değere eşit ve  küçük kayıtları bulur.   SELECT * FROM content WHERE likes<=5
 $in  Belirtilen dizide eşit kayıtları getirir.   SELECT * FROM content WHERE tags in (‘insert’,’delete’)
 $nin   Belirtilen dizide eşit olmayan getirir.  SELECT * FROM content WHERE tags not in (‘mongodb’)
Yorum Bırak