İçeriğe geç →

MongoDB Index

Dokümanlarda daha hızlı arama yapabilmek için MongoDB’de Indexleri kullanırız. Her oluşturduğumuz koleksiyonda _id değeri otomatik indexlenir. Tek bir alanı indexlemek için aşağıdaki  metodu kullanırız.

Aşağıdaki örnekte content adlı koleksiyonun author alanını indexleyeceğiz.

Kullanım:

Kaynak: https://docs.mongodb.org/manual/tutorial/create-an-index/

Kategori: Database Genel MongoDB