İçeriğe geç →

{"Engin": "Kartal" } Yazılar

MongoDB $rename

MongoDB’de field adını değiştirmek için $rename operatörünü kullanırız. Aşağıdaki örnekte content adlı koleksiyonun içinde  yer alan tüm dökumanlarda url alanı  link olarak değişecektir. Kullanım: Kaynak: https://docs.mongodb.org/manual/reference/operator/update/rename/

Yorum Bırak

MongoDB Index

Dokümanlarda daha hızlı arama yapabilmek için MongoDB’de Indexleri kullanırız. Her oluşturduğumuz koleksiyonda _id değeri otomatik indexlenir. Tek bir alanı indexlemek için aşağıdaki  metodu kullanırız. Aşağıdaki…

Yorum Bırak