İçeriğe geç →

MongoDB’den bir alan tamamen nasıl silinir?

MongoDB’den bir alanı $unset  operatörü ile tamamen kaldırabiliyoruz.

Aşağıdaki gibi örnek bir öğrenciler dokümanımız olsun ve bu dokümandan  kimya alanını kaldıralım.

ogrenciler.json

{ 
   ad: 'engin',
   soyad: 'kartal',
   no: 123456,
   notlar: {
    kimya: 50,
    fizik: 33,
    matematik: 72
   }
},
{ 
   ad: 'mehmet',
   soyad: 'yılmaz',
   no: 123457,
   notlar: {
    kimya: 80,
    fizik: 60,
    matematik: 23
   }
}
db.ogrenciler.update({},{$unset: {kimya:1}},false,true)

Yukarıdaki  sorguyu çalıştırdığımızda öğrenciler koleksiyonundaki tüm kimya alanlarını kaldırır.

Kaynak: https://docs.mongodb.org/manual/reference/operator/update/unset/

Kategori: MongoDB Yazılım