İçeriğe geç

MongoDB $lookup (left-join) aggregation

MongoDB 3.2 ile birlikte gelen $lookup operatörü sayesinde, aynı database içerisinde yer alan koleksiyonlarla “join” işlemi yapabiliriz.

Syntax:

{
  $lookup:
   {
    from: <collection to join>,
    localField: <field from the input documents>,
    foreignField: <field from the documents of the "from" collection>,
    as: <output array field>
   }
}

 

from:  join işlemi yapılacak koleksiyon

localField:asıl koleksiyonumuzdaki alanın adı

foreignField: join işlemi yapacağımız koleksiyondaki alanın adı

as: ilişki kurulduktan sonra oluşacak arrayın adı

 

Kaynak: https://docs.mongodb.com/v3.2/reference/operator/aggregation/lookup/