İçeriğe geç →

Kategori: MongoDB

MongoDB Karşılaştırma (Comparison) Operatörleri

SQL’de ki  gibi MongoDB’nin de kendine özel karşılaştırma operatörleri vardır.

Karşılaştırma(Comparison) Operatörleri:

Ad Açıklama Sql Karşılığı (Map)
$eq Belirtilen değere eşit kayıtları bulur. SELECT * FROM content WHERE likes=7
 $ne Belirtilen değere eşit olmayan kayıtları bulur.  SELECT * FROM content WHERE author!=’Engin Kartal’
 $qt  Belirtilen değerden büyük kayıtları bulur.  SELECT * FROM content WHERE likes>1
 $gte  Belirtilen değere eşit ve büyük kayıtları bulur.   SELECT * FROM content WHERE likes>=1
$lt  Belirtilen değerden küçük kayıtları bulur.   SELECT * FROM content WHERE likes<5
$lte  Belirtilen değere eşit ve  küçük kayıtları bulur.   SELECT * FROM content WHERE likes<=5
 $in  Belirtilen dizide eşit kayıtları getirir.   SELECT * FROM content WHERE tags in (‘insert’,’delete’)
 $nin   Belirtilen dizide eşit olmayan getirir.  SELECT * FROM content WHERE tags not in (‘mongodb’)
Yorum Bırak

MongoDB $rename

MongoDB’de field adını değiştirmek için $rename operatörünü kullanırız. Aşağıdaki örnekte content adlı koleksiyonun içinde  yer alan tüm dökumanlarda url alanı  link olarak değişecektir. Kullanım: Kaynak: https://docs.mongodb.org/manual/reference/operator/update/rename/

Yorum Bırak

MongoDB Index

Dokümanlarda daha hızlı arama yapabilmek için MongoDB’de Indexleri kullanırız. Her oluşturduğumuz koleksiyonda _id değeri otomatik indexlenir. Tek bir alanı indexlemek için aşağıdaki  metodu kullanırız. Aşağıdaki…

Yorum Bırak