Skip to main content

MongoDB Karşılaştırma (Comparison) Operatörleri

SQL’de ki  gibi MongoDB’nin de kendine özel karşılaştırma operatörleri vardır.

Karşılaştırma(Comparison) Operatörleri:

Ad Açıklama Sql Karşılığı (Map)
$eq Belirtilen değere eşit kayıtları bulur. SELECT * FROM content WHERE likes=7
 $ne Belirtilen değere eşit olmayan kayıtları bulur.  SELECT * FROM content WHERE author!=’Engin Kartal’
 $qt  Belirtilen değerden büyük kayıtları bulur.  SELECT * FROM content WHERE likes>1
 $gte  Belirtilen değere eşit ve büyük kayıtları bulur.   SELECT * FROM content WHERE likes>=1
$lt  Belirtilen değerden küçük kayıtları bulur.   SELECT * FROM content WHERE likes<5
$lte  Belirtilen değere eşit ve  küçük kayıtları bulur.   SELECT * FROM content WHERE likes<=5
 $in  Belirtilen dizide eşit kayıtları getirir.   SELECT * FROM content WHERE tags in (‘insert’,’delete’)
 $nin   Belirtilen dizide eşit olmayan getirir.  SELECT * FROM content WHERE tags not in (‘mongodb’)

Devamını Oku

MongoDB Index

Dokümanlarda daha hızlı arama yapabilmek için MongoDB’de Indexleri kullanırız. Her oluşturduğumuz koleksiyonda _id değeri otomatik indexlenir. Tek bir alanı indexlemek için aşağıdaki  metodu kullanırız.

Aşağıdaki örnekte content adlı koleksiyonun author alanını indexleyeceğiz.

Kullanım:

Kaynak: https://docs.mongodb.org/manual/tutorial/create-an-index/

Windows için MongoDB Kurulumu

Bu dersimizde MongoDB‘nin Windows’a nasıl yüklendiğini göreceksiniz.

1.Öncelikle bu adresten MongoDB’yi indiriyoruz.İşletim sistemize uygun olan MongoDB’yi indirip kurulum yapıyoruz. Özel bir lokasyon belirtmediyseniz MongoDB “C:\Program Files\MongoDB\Server\3.0\bin” altına kurulum yapmıştır.

Tavsiyem “C:\Program Files\MongoDB\Server\3.0\bin” adresini  Windows path sistemine eklemenizdir. Bu sayede komut satırından MongoDb komutlarını rahatça çağırabilirsiniz.

 

mongodb-download

 

2. Bu adımda dbpath’i tanımlıyoruz. Varsayılan path “c:\data\db” dir. Aşağıdaki komutla pathi değişterebilirsiniz.

C:\mongodb\bin\mongod.exe --dbpath d:\test\mongodb\data

3. MongoDB’ye mongo.exe komutunu kullanarak bağlanabilirsiniz.

PS C:\Users\Engin> mongo
MongoDB shell version: 3.0.5
connecting to: test

 

mongodb-server

MongoDB Servisi Başlatma

net start MongoDB

MongoDB Servisi Durdurma

net stop MongoDB

MongoDB Servisi Silme

d:\mongodb\bin>mongod --remove

 

 

Kaynak: http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/install-mongodb-on-windows/