İçeriğe geç →

“Cannot insert explicit value for identity column in table ‘tablename’ when IDENTITY_INSERT is set to OFF.” Hatası

Auto Identity olan bir tabloya kendiniz bir ID insert etmeye  çalıştığınız zaman  aşağıdaki hatayı veriyor.

Cannot insert explicit value for identity column in table 'tablename' when IDENTITY_INSERT is set to OFF.

Çözüm:

SET IDENTITY_INSERT Table_Name ON;

INSERT INTO (ID,name,password) VALUES (15,'test','123456')

SET IDENTITY_INSERT Table_Name OFF;

Kategori: Database Mssql