İçeriğe geç →

Etiket: or

MongoDB Mantıksal (Logical) Operatörler

MongoDB’deki mantıksal operatörler aşağıdaki tablodadır.

Ad Açıklama Sql Karşılığı(Map)
$and Bütün koşullara uygun kayıtları getirir. SELECT * FROM content WHERE likes=5 and  author=Engin Kartal
$or Koşullardan en az birinin uygun olduğu kayıtları getitir. SELECT * FROM content WHERE title= MongoDB Insert‘ or title= MongoDB Update
$not  Belirtilen koşulu sağlamayan kayıtları getirir.  SELECT * FROM content WHERE  title not like  MongoDB Update
$nor  Belirtilen koşullar dışındaki kayıtları getirir.  SELECT * FROM content WHERE  likes not in (5,7)
Yorum Bırak